Επιχειρησιακή Έρευνα

Περιγραφή

Εισαγωγή στην επιχειρησιακή έρευνα

Γραμμικός προγραμματισμός: Θεωρία

Γραφική μέθοδος επίλυσης

Η μέθοδος Simplex

Δυϊκή θεωρία - Ανάλυση ευαισθησίας

Το πρόβλημα μεταφοράς

Το πρόβλημα εκχώρησης

Στοιχεία θεωρίας γραφημάτων - Το πρόβλημα της συντομότερης διαδρομής

Το πρόβλημα του ελάχιστου δένδρου

Το πρόβλημα του περιοδεύοντος πωλητή

Το πρόβλημα της μέγιστης ροής

Θεωρία παιγνίων κι εφαρμογές

Εφαρμογές στο Solver του Excel