Μικροοικονομική Θεωρία

Περιγραφή

Εισοδηματικός περιορισμός

Προτιμήσεις

Ωφέλεια

Άριστη επιλογή

Ζήτηση-Προσφορά της αγοράς

Ισορροπία

Μεγιστοποίηση του Κέρδους

Καμπύλες κόστους

Η προσφορά της επιχείρησης

Μορφές Αγοράς-Ανταγωνισμός,Μονοπώλιο