Μαθηματική Ανάλυση Ι

Περιγραφή

Σύνολα, Πράξεις.

Συναρτήσεις (ορισμός, γραφικές παραστάσεις, όρια, συνέχεια).

Τριγωνομετρικές συναρτήσεις.

Παράγωγοι (Θεωρία Taylor).

Εφαρμογές παραγώγων.

Ορισμένο ολοκλήρωμα, τεχνικές ολοκλήρωσης.

Αόριστο, ολοκλήρωμα, τεχνικές και εφαρμογές.

Γενικευμένα ολοκληρώματα

Eφαρμογές.

Διαφορικές Εξισώσεις πρώτης τάξης, ομογενείς

Aκολουθίες, σειρές, δυναμοσειρές.

 

Ασκήσεις - θέματα εξετάσεων :

Επάναληπτική άσκηση : Analysis1

 

Χρήσιμο Υλικό : Calculus 

 

 

 

Όποιος γνωρίζει javascript ( add the Facebook JavaScript SDK to your website) pm