Ρητρα Ανάπτυξης

Growth Clause Huffington

 

Ολοι οι οικονομολόγοι συμφωνούν ότι για να καταστεί βιώσιμο το Ελληνικό χρέος πρέπει να αυξηθεί το Εγχώριο Ακαθάριστο Προιόν (ΑΕΠ).
Βάση της μακροοικονομικής ταυτότητας Εισοδήματος-Δαπάνης το ΑΕΠ έχει 4 συνιστώσες :
1)Την κατανάλωση των νοικοκυριών (C )
2) Τις επενδυτικές δαπάνες απο νοικοκυριά και επιχειρήσεις (Ι)
3) Τις δημόσιες δαπάνες (G)
4) Τις καθαρές εξαγωγές NX
Y=C+I+G+NX
Οι εφαρμοζόμενες πολιτικές λιτότητας και υπερφορολόγησης εκ του αποτελέσματος μειώνουν την κατανάλωση (C) καθώς μειώνεται το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, μειώνουν τις επενδύσεις (I) διότι η υπερφορολόγηση και η αβεβαιότητα ως προς την εξόφληση του χρέους καθιστούν τις επενδύσεις ασύμφορες και όσον αφορά τις δημόσιες δαπάνες (G), έχουν περικοπεί σε μεγάλο βαθμό. Λόγω εσωτερικής υποτίμησης οι καθαρές εξαγωγές (NX) σημειώνουν μια αναιμική βελτίωση, αλλα το ισοζύγιο παραμένει αρνητικό.
Συμπερασματικά, οι εφαρμοζόμενες πολιτικές είναι αδιέξοδες και η μόνη λύση για να ανακάμψει η Ελληνική οικονομία είναι η αυτόματη δημοσιονομική προσαρμογή με ΡΗΤΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθεί δημοσιονομικός χώρος ώστε να μειωθεί η φορολογία και να εφαρμοστούν αναπτυξιακές πολιτικές. Ο δημοσιονομικός χώρος θα επιτρέψει στο κράτος να παρέμβει μειώνοντας την φορολογία και συμπληρώνοντας την ιδιωτική επένδυση ώστε το επίπεδο της ζήτησης να επέλθει σε ικανοποιητικά επίπεδα, με αποτέλεσμα να ενισχυθεί η απασχόληση καθιστώντας την ευελιξία των μισθών σε δεύτερη μοίρα στην καταπολέμηση της ανεργίας και η οικονομία θα εισέλθει σε φάση βιώσιμων ρυθμών ανάπτυξης.

 

xreos

Πηγή : ΟΔΔΗΧ


Όμως τί είναι η ρήτρα ανάπτυξης?


"Η Ελλάδα να απαλλαγεί από τις αποπληρωμές της εξυπηρέτησης του χρέους εάν ο μέσος όρος της πενταετούς ανάπτυξης μειωθεί κάτω από το 2,8%. Η μερική εξόφληση του χρέους θα είναι απαραίτητη εάν η ανάπτυξη κυμαινόταν μεταξύ 2,8% και 3,4%, ενώ η πλήρης εξόφληση, εάν η αύξηση είναι μεγαλύτερη. "


Πρόταση ESM** 2018:  http://bit.ly/Growth_Clause_ESM

Εν ήδη κατακλείδας, το χρέος έχει αριθμητή και παρανομαστή. Με την ρήτρα ανάπτυξης και ο αριθμητής (το απόλυτο ύψος του χρέους) θα σταματήσει να αυξάνει και ο παρανομαστής ( ΑΕΠ ) θα αυξηθεί καθώς η παύση πληρωμών τοκοχρεωλυσίων όσο ο ρυθμός ανάπτυξης είναι χαμηλός, θα δημιουργήσει χώρο για μείωση της φορολογίας και των πρωτογενών πλεονασμάτων που "σκοτώνουν" την οικονομία.
Όμως αν καθυστερήσει η εφαρμογή της ρήτρας ανάπτυξης και καθώς θα ωριμάζει το χρέος προς τον επίσημο τομέα και θα αντικαθίσταται με πιο ακριβό χρέος προς τις αγορές, η ευκαιρία ( ίσως η τελευταία ) αυτή για την Ελληνική οικονομία θα χαθεί.
Συμπέρασμα, Ρήτρα Ανάπτυξης σήμερα, πρίν να είναι αργά.

 

** Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (European Stability Mechanism - ESM) είναι ένα μόνιμο πρόγραμμα χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα 19 μέλη της Ευρωζώνης.

Συντάκτης : Κρυσταλλίδης Παναγιώτης