Επιστροφή στην
αρχική σελίδα

Εδώ θα εμφανίζονται 2 iframes

ΟΔΗΓΙΕΣ Το πάνω iframe θα περιέχει μιά φωτογραφία και το κάτω ένα facebook post της επιλογής σας. H φωτογραφία θα έχει διαστάσεις 600x300px και το post 600x560px. Θα είναι κεντραρισμένα στην μέση και θα έχουν μεταξύ τους κατακόρυφη απόσταση 10px. Θα είναι responsive 100%.