Επιστροφή στην
αρχική σελίδα
Responsive Images

ΟΔΗΓΙΕΣ:
Οι 2 εικόνες θα πρέπει να εμφανίζονται όπως το παρακάτω παράδειγμα
α) Η κάθε μια να έχει width 600px
β) Να είναι responsive 45% έκαστη

Εδώ θα εμφανίζονται 2 Responsive images

facebook facebook