Επιστροφή στην
αρχική σελίδα

ΟΔΗΓΙΕΣ:
Βήμα 1 : Θα κόψετε με το lightshot την παρακάτω φωτογραφία και θα την αποθηκεύσετε στον φάκελο images ώς jpg
Βήμα 2 : Θα επεξεργαστείτε την φωτογραφία με τον online editor
     α)Θα κάνετε το width 1000px
     β)Θα την αποθηκεύσετε στον φάκελο images ως jpg με ανάλυση 60
Βήμα 3 : Θα εμφανίζεται responsive σε κινητό-tablet στο 100% της οθόνης, όπως το παράδειγμα παρακάτω

Εδώ θα εμφανίζεται μια Responsive εικόνα

facebook