Προγράμματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις εξαμήνου για τα ακόλουθα τμήματα του ΤΕΙ Πειραιά.

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Λογιστικής
Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
Τμήμα Αυτοματισμού
Τμήμα Ηλεκτρολογίας
Τμήμα Ηλεκτρονικής
Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων
Τμήμα Μηχανολογίας
Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων