Προγράμματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις εξαμήνου για τα ακόλουθα τμήματα του ΤΕΙ Αθήνας.

 

Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων
Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Τοπογραφίας
Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής
Τμήμα Πληροφορικής
Τμήμα Ναυπηγικής
Τμήμα Ηλεκτρονικής
Τμήμα Ενεργειακής Τεχνολογίας