ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΑΓΩΓΗΣ