Περιγραφή :

Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να κατανοήσει ο φοιτητής τα πλέον πολυσύχναστα εργαλεία και τις σημαντικότερες εξειδικευμένες μεθόδους, οι οποίες χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή της χρηματοοικονομικής (Γενικής) λογιστικής στις οικονομικές μονάδες, να γνωρίσει το περιεχόμενο του Κώδικα Βιβλίων και στοιχείων, να εμβαθύνει στην Λογιστική Τυποποίηση που εφαρμόζεται στην Ελλάδα (Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο), καθώς και αρχικές γνώσεις πάνω στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (όπως αυτά μετονομάζονται σε Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.


ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ- ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ – ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ