ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗΣ

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών έχει κεντρικό ρόλο στην εκπαίδευση και την παραγωγή οικονομικής γνώσης, κριτικής ανάλυσης των οικονομικών σχέσεων και θεσμών καθώς και ερευνητικού έργου, το οποίο ενδυναμώνει την ελληνική και τη διεθνή βιβλιογραφία, εφ' όλων των θεμάτων που άπτονται των οικονομικών επιστημών.

Η ολοκλήρωση των σπουδών απαιτεί την επιτυχή παρακολούθηση 36 μαθημάτων. Το πρόγραμμα έχει 4 κατηγορίες μαθημάτων:

  • Είκοσι (20) μαθήματα είναι υποχρεωτικά
  • Τέσσερα (4) μαθήματα είναι βασικά μαθήματα επιλογής
  • Τέσσερα (4) μαθήματα επιλέγονται από μία ενότητα. (επιλέγονται 4 από τα 6 μαθήματα αυτής)
  • Οκτώ (8) μαθήματα επιλέγονται ελεύθερα. ( 3 κατα μέγιστο απο νομική)

Ιστοσελίδα Τμήματος : Τμήμα Οικονομικού Νομικής