ΠΛΗ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση επιστημόνων στην επιστήμη της Πληροφορική. Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με ιδιαίτερους κλάδους εφαρμογών στο πεδίο της πληροφορικής, όπως τα υπολογιστικά συστήματα, τα συστήματα αποφάσεων, η επεξεργασία σήματος, τα υπολογιστικά μαθηματικά και η τηλεματική.

Ο φοιτητής μπορεί με κατάλληλη επιλογή από τις προσφερόμενες Θ.Ε. επιλογής του 4ου έτους να αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με ιδιαίτερους κλάδους φαρμογών στο πεδίο της πληροφορικής.

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 240

Ιστοσελίδα Τμήματος : Τμήμα Πληροφορικής